• Ο Δήμος Ζίτσας σας καλωσορίζει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας https://diavouleuseis.zitsa.gov.gr αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ζίτσας.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Back to Top
Click to listen highlighted text!